Trường Mầm non Hương Bình là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Hương Bình xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. 

Trường có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 03 cán bộ quản lý, 14 giáo viên, 04 nhân viên, được phân thành 02 tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn 5 tuổi và nhà trẻ;  Tổ chuyên môn 3 tuổi, 4, tuổi. Trường 7 phòng học, và đầy đủ hệ thống phòng hành chính quản tri, nhà bếp và một số phòng phụ trợ. Trường có tổ chức Công đoàn cơ sở, có Chi bộ đảng có 14 Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trường có 7 nhóm, lớp (1 nhóm trẻ, 6 lớp MG) với tổng số học sinh 192 cháu (Nhà trẻ 20; MG: 172).

100%  cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó, 15/17 người có trình độ trên chuẩn tỷ lệ 88,2%, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ. Tập thể giáo viên đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, yêu nghề, mến trẻ, được phụ huynh học sinh tin tưởng và phối hợp hỗ trợ tạo mọi điều kiện giúp đỡ CBGVNV trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hằng năm 100% cá nhân trong trường đều hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có trên 70% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 15% cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở.  

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo

Lớp mẫu giáo 3 tuổi: 57 cháu/2 lớp với 4 cô giáo

Lớp mẫu giáo 4 tuổi : 60 cháu/2 lớp với 4 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 5 tuổi:  55  cháu/2 lớp với 4 cô giáo